ورق روغنی

ورق روغنی ST12 ضخامت 2 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 2 میلیمتر

قیمت : 12,500 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/5 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/5 میلیمتر

قیمت : 13,650 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/6 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/6 میلیمتر

قیمت : 13,650 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/7 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/7 میلیمتر

قیمت : 13,500 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/8 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/8 میلیمتر

قیمت : 13,250 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/9 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 0/9 میلیمتر

قیمت : 13,200 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 1 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 1 میلیمتر

قیمت : 13,000 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 1/5 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 1/5 میلیمتر

قیمت : 12,500 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 2.5 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 2.5 میلیمتر

قیمت : 12,500 تومان

حداقل سفارش : 1 رول

ورق روغنی ST12 ضخامت 3 میلیمتر

ورق روغنی ST12 ضخامت 3 میلیمتر

قیمت : 1,400 تومان

حداقل سفارش : 1 رول


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فولاد اکسین اتحاد

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه ستاری - پیامبر غربی - مجتمع پندار - طبقه 2 - واحد 6- کدپستي 1471953357

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

وب سایت : www.ahan1.com


جستجو

 
فولاد اکسین اتحاد
آهن یک

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.ahan1.com