لوله مانیسمان

لوله مانیسمان رده 20 سایز 1/2 اینچ

لوله مانیسمان رده 20 سایز 1/2 اینچ

قیمت : 150,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 1 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 1 اینچ

قیمت : 290,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 3/4 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 3/4 اینچ

قیمت : 230,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 11/2 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 11/2 اینچ

قیمت : 490,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 11/4 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 11/4 اینچ

قیمت : 440,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 21/2 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 21/2 اینچ

قیمت : 730,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 2 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 2 اینچ

قیمت : 700,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 5 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 5 اینچ

قیمت : 2,100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 4 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 4 اینچ

قیمت : 1,610,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 8 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 8 اینچ

قیمت : 4,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 6 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 6 اینچ

قیمت : 2,800,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 3 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 20 سایز 3 اینچ

قیمت : 960,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 8 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 8 اینچ

قیمت : 25,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 6 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 6 اینچ

قیمت : 5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 5 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 5 اینچ

قیمت : 4,100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 3 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 3 اینچ

قیمت : 1,900,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 1/2-2 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 1/2-2 اینچ

قیمت : 1,450,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 2 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 2 اینچ

قیمت : 910,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 1/2-1 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 80 سایز 1/2-1 اینچ

قیمت : 680,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله فولادی مانیسمان رده 40 سایز 12 اینچ

لوله فولادی مانیسمان رده 40 سایز 12 اینچ

قیمت : 9,800,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فولاد اکسین اتحاد

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه ستاری - پیامبر غربی - مجتمع پندار - طبقه 2 - واحد 6- کدپستي 1471953357

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

وب سایت : www.ahan1.com


جستجو

 
فولاد اکسین اتحاد
آهن یک

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.ahan1.com