لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه 4 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 4 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 650,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 3 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 3 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 510,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 6 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 6 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 6 اینچ

لوله گالوانیزه 6 اینچ

قیمت : 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 5 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 5 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 840,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 5 اینچ

لوله گالوانیزه 5 اینچ

قیمت : 750,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 4 اینچ

لوله گالوانیزه 4 اینچ

قیمت : 450,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 3 اینچ

لوله گالوانیزه 3 اینچ

قیمت : 360,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 2 اینچ

لوله گالوانیزه 2 اینچ

قیمت : 250,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 1 اینچ

لوله گالوانیزه 1 اینچ

قیمت : 130,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 5 اینچ 2.5 میلیمتری

لوله گالوانیزه 5 اینچ 2.5 میلیمتری

قیمت : 700,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 6 اینچ 2.5 میلیمتری

لوله گالوانیزه 6 اینچ 2.5 میلیمتری

قیمت : 840,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 4 اینچ 2.5 میلیمتری

لوله گالوانیزه 4 اینچ 2.5 میلیمتری

قیمت : 550,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 3 اینچ 2.5 میلیمتری

لوله گالوانیزه 3 اینچ 2.5 میلیمتری

قیمت : 510,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 2 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 2 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 345,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ

لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ

قیمت : 510,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ

لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ

قیمت : 279,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 1 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 1 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 195,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 450,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ 3 میلیمتری

لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ 3 میلیمتری

قیمت : 275,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فولاد اکسین اتحاد

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه ستاری - پیامبر غربی - مجتمع پندار - طبقه 2 - واحد 6- کدپستي 1471953357

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

وب سایت : www.ahan1.com


جستجو

 
فولاد اکسین اتحاد
آهن یک

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.ahan1.com