لوله درزدار

لوله درزدارسایز 4 اینچ

لوله درزدارسایز 4 اینچ

قیمت : 8,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز 3 اینچ

لوله درزدارسایز 3 اینچ

قیمت : 8,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز 3/4 اینچ

لوله درزدارسایز 3/4 اینچ

قیمت : 8,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز 1/2 اینچ

لوله درزدارسایز 1/2 اینچ

قیمت : 8,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز 1/2-2 اینچ

لوله درزدارسایز 1/2-2 اینچ

قیمت : 8,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز4 اینچ 2/5 میلیمتری

لوله درزدارسایز4 اینچ 2/5 میلیمتری

قیمت : 390,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز3 اینچ 2/5 میلیمتری

لوله درزدارسایز3 اینچ 2/5 میلیمتری

قیمت : 300,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز2 اینچ 2/5 میلیمتری

لوله درزدارسایز2 اینچ 2/5 میلیمتری

قیمت : 200,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز1/2-2 اینچ 2/5 میلیمتری

لوله درزدارسایز1/2-2 اینچ 2/5 میلیمتری

قیمت : 260,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز 1/2-1 اینچ

لوله درزدارسایز 1/2-1 اینچ

قیمت : 129,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز 1/4-1 اینچ

لوله درزدارسایز 1/4-1 اینچ

قیمت : 113,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز 1 اینچ

لوله درزدارسایز 1 اینچ

قیمت : 90,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز1 اینچ 2/5 میلیمتری

لوله درزدارسایز1 اینچ 2/5 میلیمتری

قیمت : 110,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز2 اینچ

لوله درزدارسایز2 اینچ

قیمت : 162,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز1/2-1 اینچ 2/5 میلیمتری

لوله درزدارسایز1/2-1 اینچ 2/5 میلیمتری

قیمت : 165,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

لوله درزدارسایز1/4-1 اینچ 2/5 میلیمتری

لوله درزدارسایز1/4-1 اینچ 2/5 میلیمتری

قیمت : 142,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فولاد اکسین اتحاد

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه ستاری - پیامبر غربی - مجتمع پندار - طبقه 2 - واحد 6- کدپستي 1471953357

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

وب سایت : www.ahan1.com


جستجو

 
فولاد اکسین اتحاد
آهن یک

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.ahan1.com