میلگرد آجدار

میلگرد آجدار A3 سایز 25 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 25 اینچ

قیمت : 7,020 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 12 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 12 اینچ

قیمت : 7,150 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 14 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 14 اینچ

قیمت : 7,010 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 16 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 16 اینچ

قیمت : 7,030 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 18 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 18 اینچ

قیمت : 7,040 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 22 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 22 اینچ

قیمت : 7,030 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 20 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 20 اینچ

قیمت : 6,900 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 28 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 28 اینچ

قیمت : 6,990 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3 سایز 32 اینچ

میلگرد آجدار A3 سایز 32 اینچ

قیمت : 7,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3  سایز 22 میلیمتر کارخانه ابهر

میلگرد آجدار A3 سایز 22 میلیمتر کارخانه ابهر

قیمت : 6,980 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3  سایز 12 میلیمتر کارخانه امیرکبیر

میلگرد آجدار A3 سایز 12 میلیمتر کارخانه امیرکبیر

قیمت : 6,890 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3  سایز 25 میلیمتر کارخانه آذرامین

میلگرد آجدار A3 سایز 25 میلیمتر کارخانه آذرامین

قیمت : 6,550 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3  سایز 16 میلیمتر کارخانه آذرامین

میلگرد آجدار A3 سایز 16 میلیمتر کارخانه آذرامین

قیمت : 6,780 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A2  سایز 8 میلیمتر کارخانه آذرامین

میلگرد آجدار A2 سایز 8 میلیمتر کارخانه آذرامین

قیمت : 6,780 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3  سایز 20 میلیمتر کارخانه درپاد

میلگرد آجدار A3 سایز 20 میلیمتر کارخانه درپاد

قیمت : 6,550 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A2  سایز 8 میلیمتر کارخانه درپاد

میلگرد آجدار A2 سایز 8 میلیمتر کارخانه درپاد

قیمت : 6,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

میلگرد آجدار A3  سایز 22 میلیمتر کارخانه پرشین

میلگرد آجدار A3 سایز 22 میلیمتر کارخانه پرشین

قیمت : 6,890 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فولاد اکسین اتحاد

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه ستاری - پیامبر غربی - مجتمع پندار - طبقه 2 - واحد 6- کدپستي 1471953357

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

وب سایت : www.ahan1.com


جستجو

 
فولاد اکسین اتحاد
آهن یک

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.ahan1.com