تیرآهن هاش

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 30

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 30

قیمت : 16,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 30

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 30

قیمت : 15,300 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 28

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 28

قیمت : 15,300 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 28

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 28

قیمت : 15,250 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 26

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 26

قیمت : 15,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 26

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 26

قیمت : 14,800 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 24

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 24

قیمت : 14,850 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 24

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 24

قیمت : 14,850 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 22

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 22

قیمت : 14,900 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 22

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 22

قیمت : 14,900 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 20

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 20

قیمت : 15,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 20

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 20

قیمت : 14,900 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 18

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 18

قیمت : 15,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 18

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 18

قیمت : 15,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 16

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 16

قیمت : 16,200 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 16

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 16

قیمت : 15,200 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 14

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 14

قیمت : 15,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 14

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 14

قیمت : 15,500 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 12

تیرآهن هاش بال پهن HEB سایز 12

قیمت : 16,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 12

تیرآهن هاش بال پهن HEA سایز 12

قیمت : 16,000 تومان

حداقل سفارش : 1 شاخه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فولاد اکسین اتحاد

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه ستاری - پیامبر غربی - مجتمع پندار - طبقه 2 - واحد 6- کدپستي 1471953357

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

وب سایت : www.ahan1.com


جستجو

 
فولاد اکسین اتحاد
آهن یک

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-49016, 021-44975019, 021-44975016

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.ahan1.com